So sánh sản phẩm

Bồn cầu

 • C-888

  Bồn cầu 1 khối, nắp đóng êm
  Hệ thống xả xoáy
  Kích thước: 670mm*370mm*750mm
  Tâm thoát sàn: 300mm
  4.920.000 đ
  Mua nhanh
 • C-887

  ​Bồn cầu 1 khối, nắp đóng êm
  Hệ thống xả xoáy
  Kích thước: 720mm*370mm*790mm
  Tâm thoát sàn: 300mm
  5.120.000 đ
  Mua nhanh
 • C-886

  Bồn cầu 1 khối, nắp đóng êm
  Hệ thống xả xoáy
  Kích thước: 660mm*360mm*745mm
  Tâm thoát sàn: 300mm
  4.320.000 đ
  Mua nhanh
 • C-885

  Bồn cầu 1 khối, nắp đóng êm
  Hệ thống xả xoáy
  Kích thước: 690mm*375mm*775mm
  Tâm thoát sàn: 300mm
  6.000.000 đ
  Mua nhanh
 • C-884

  Bồn cầu 1 khối, nắp đóng êm
  Hệ thống xả xoáy
  Kích thước: 680mm*380mm*740mm
  Tâm thoát sàn: 300mm
  4.360.000 đ
  Mua nhanh
 • C-883

  Bồn cầu 1 khối, nắp đóng êm
  Hệ thống xả xoáy
  Kích thước: 720mm*390mm*650mm
  Tâm thoát sàn: 300mm
  4.680.000 đ
  Mua nhanh
 • C-882

  Bồn cầu 1 khối, nắp đóng êm
  Hệ thống xả xoáy
  Kích thước: 620mm*375mm*780mm
  Tâm thoát sàn: 300mm
  4.440.000 đ
  Mua nhanh
 • C-881

  Bồn cầu 1 khối, nắp đóng êm
  Hệ thống xả xoáy
  Kích thước: 670mm*350mm*720mm
  Tâm thoát sàn: 300mm
  4.320.000 đ
  Mua nhanh
 • C-800

  Bồn cầu 2 khối, nắp đóng êm
  Hệ thống xả xoáy
  Kích thước: 770mm*350mm*760mm
  Tâm thoát sàn: 300mm
  2.360.000 đ
  Mua nhanh
Hotline

Chat Facebook